METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 5/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - 02 người

Xem tiếp

Tin METACO

Hệ sơn NIPPON MARINE tiên tiến được tập đoàn quản lý vận hành tanker LNG lựa chọn sử dụng.

  "Sơn Nippon Paint tự hào đã được chọn là nhà cung cấp cho Gaslog Ltd, một trong những nhà khai thác vận chuyển khí hàng đầu thế giới", tổng giám đốc Nippon Paint Marine Europe, Theodosis Dimopoulos nói. "Điều này thể hiện khả năng của Nippon trong lớp phủ công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và hậu cần."

Xem tiếp


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN