METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tuyển Dụng

TUYỂN GIÁM SÁT KỸ THUẬT

TUYỂN GIÁM SÁT KỸ THUẬT

Cập nhật: 14-05-2020 10:20:30 | Tuyển Dụng | Lượt xem: 175

METACO Tuyển Dụng: Cán bộ Giám sát Kỹ thuật Sơn Tàu biển và Công nghiệp - 02 người Xem thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 5/2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 5/2020

Cập nhật: 14-05-2020 10:50:11 | Tuyển Dụng | Lượt xem: 478

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - 02 người Xem thêm

Tuyển nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng

Cập nhật: 12-10-2017 09:03:46 | Tuyển Dụng | Lượt xem: 4771

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Cơ Khí Hàng Hải - METACO tuyển dụng Xem thêm

Tin METACO - TUYỂN DỤNG

Tin METACO - TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 29-09-2016 09:03:46 | Tuyển Dụng | Lượt xem: 1000

METACO tuyển dụng Xem thêmNippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN