METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tin METACO

METACO chung tay phòng chống dịch COVID19 cùng khách hàng

Lượt xem: 393 | Tin METACO


Luôn coi trọng đóng góp trách nhiệm xã hội là tôn chỉ hoạt động kinh doanh của METACO trong suốt 12 năm kể từ khi thành lập và phát triển. "METACO chung tay phòng chống dịch Covid 19" là một hoạt động hướng tới khách hàng của Công ty, gửi tặng khách hàng các trang bị phòng dịch hiệu quả như khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn. 

Luôn coi trọng đóng góp trách nhiệm xã hội là tôn chỉ hoạt động kinh doanh của METACO trong suốt 12 năm kể từ khi thành lập và phát triển. "METACO chung tay phòng chống dịch Covid 19" là một hoạt động hướng tới khách hàng của Công ty, gửi tặng khách hàng các trang bị phòng dịch hiệu quả. 

    

 

Các khách hàng của  METACO là thành viên của những đội tàu đại dương, có phạm vi hoạt động rộng khắp thế giới.

Chủ động phòng ngừa COVID 19 cũng có nghĩa là mang lại an toàn hoạt động cho đội tàu và bảo đảm sức khỏe thuyền viên. Mặc dù chỉ là những trang bị cơ bản nhất như khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, nhưng những món quà này đã được các khách hàng và đối tác là các xưởng đóng tàu và các đội tàu đánh giá tích cực và trân trọng. 

METACO dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này như một chương trình dài hạn cho tới khi COVID19 được xóa sổ. 

Tags: Covid,

Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN