METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Sơn Lót

HI-PON 30-02 EPOXY MIO 80 - Sơn lót epoxy chứa vảy oxit sắt, hàm lượng rắn cao


Sơn lót gốc Epoxy 2 thành phần, chứa vảy oxit sắt, hàm lượng rắn cao 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

 


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN