METACO GROUP

Ngôn ngữ:


HI-PON 80-03 EPOXY PHENOLIC PRIMER - Sơn lót chịu hóa chất tuyệt hảo


Sơn lót gốc Epoxy biến tính Phenolic, dành cho các bồn chứa hóa chất 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá