METACO GROUP

Ngôn ngữ:


HI-PON 80-04 EPOXY PHENOLIC TOPCOAT - Sơn phủ chịu hoá chất tuyệt hảo


Sơn phủ gốc Epoxy biến tính Phenolic, dành cho các bồn chứa hóa chất 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá