METACO GROUP

Ngôn ngữ:


NOA 60 HS- Sơn đa năng gốc


Sơn đa năng gốc epoxy được bổ sung thêm nhựa gốc phenol tăng cường khả năng chống nứt màng sơn ở các đường hàn, chống ăn mòn do nước biển. đáp ứng tiêu chuẩn IMO-PSPC.  Cực phù hợp cho khoang khô, két dằn, tank dầu. Có khả năng tự hiển thị chiều dày (riêng màu sơn vàng nhạt - Buff)

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá