METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Sơn Lót Chống Ăn mòn

NOA PC-Sơn gốc


Sơn gốc epoxy chống chịu hóa chất, có khả năng hiển thị độ dày bằng màu sắc. Chuyên dụng cho tàu có bồn chứa hóa chất, xăng dầu, axit... 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

 

 


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN