Dịch vụ cốt lõi

SẢN PHẨM METACO

I. Sơn chống hà

Ecoloflex SPC 200

Màu sắc: Brown K / Light Brown K

Tính chất: Sơn chống hà cao cấp thủy phân tự mài mòn/làm bóng

Fastar I

Màu sắc: Brown

Tính chất: Sơn chống hà thế hệ mới, sản xuất dựa trên công nghệ Nano-domain

Fastar XI

Màu sắc: Brown

Tính chất: Sơn chống hà thế hệ mới, sản xuất dựa trên công nghệ Nano-domain

Bioflex 800

Màu sắc: Red Brown D / Brown D

Tính chất: Sơn chống hà tiêu chuẩn

II. Sơn chống rỉ

E-Marine AC

Màu sắc: Red Oxide / Gray

Tính chất: Sơn chống rỉ 2 thành phần, đa dụng, sử dụng cho toàn tàu

Bilac Metal RO Primer

Màu sắc: Red Oxide

Tính chất: Sơn chống rỉ 1 thành phần, sử dụng trong phần hầm hàng

III. Sơn trung gian

E-Marine AC II

Màu sắc: Gray

Tính chất: Sơn trung gian 2 thành phần

IV.Sơn phủ

E-Marine Finsih M

Màu sắc: Worldwide Standard Colors

Tính chất: Sơn phủ 2 thành phần gốc EPOXY, sử dụng cho toàn tàu

Nippon EA4

Màu sắc: Worldwide Standard Colors

Tính chất: Sơn phủ 2 thành phần gốc EPOXY, sử dụng cho toàn tàu

Nippon PU

Màu sắc: Worldwide Standard Colors

Tính chất: Sơn phủ 2 thành phần gốc Polyurethane

Bilac Finish

Màu sắc: Worldwide Standard ColorsTính chất: Sơn phủ 1 thành phần gốc Alkyd

A-Marine Finish

Màu sắc: WhiteTính chất: Sơn phủ 1 thành phần gốc Acrylic

V. Sơn Epoxy cao cấp dùng cho két Ballast

NOA 60HS LT-SQ(320)

Màu sắc: Buff

Tính chất: Epoxy cao cấp dùng cho két Ballast (có chứng chỉ B1- PSPC)

VI. Sơn chịu nhiệt gốc Sillicone 350°C

Nippon S350

Màu sắc: Aluminium

Tính chất: