METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tìm kiếm

21 kết quả tìm kiếm cho từ khóa: " "

NOA PC-Sơn gốc
NOA PC-Sơn gốc
NOA 1000 FWT SF - Sơn gốc epoxy không chứa dung môi,  khả năng bảo vệ siêu việt dành cho két nước ngọt
NOA 1000 FWT SF - Sơn gốc epoxy không chứa dung môi, khả năng bảo vệ siêu việt dành cho két nước ngọt
NOA FWT - Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho các két nước ngọt,
NOA FWT - Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho các két nước ngọt,
NEOGUARD 100-Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa, linh hoạt, không kén bề mặt,
NEOGUARD 100-Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa, linh hoạt, không kén bề mặt,
NOA 60 HS- Sơn đa năng gốc
NOA 60 HS- Sơn đa năng gốc
NIPPON U-MARINE FINISH
NIPPON U-MARINE FINISH
NIPPON O-MARINE FINISH - Sơn phủ gốc Alkyd chuyên dụng cho khu vực thượng tầng và boong tàu, có khả năng chịu thời tiết tuyệt hảo
NIPPON O-MARINE FINISH - Sơn phủ gốc Alkyd chuyên dụng cho khu vực thượng tầng và boong tàu, có khả năng chịu thời tiết tuyệt hảo
ECOLOFLEX SPC 400 HyB- Sơn chống hà không độc tố, tự làm bóng theo công nghệ hiệu đại bản quyền của Nippon Nhật Bản.
ECOLOFLEX SPC 400 HyB- Sơn chống hà không độc tố, tự làm bóng theo công nghệ hiệu đại bản quyền của Nippon Nhật Bản.
ECOLOFLEX SPC 200 HS - Sơn chống hà tự làm bóng không chứa thiếc, thích hợp cho mọi đội tàu, có hiệu quả chống hà dài hạn
ECOLOFLEX SPC 200 HS - Sơn chống hà tự làm bóng không chứa thiếc, thích hợp cho mọi đội tàu, có hiệu quả chống hà dài hạn
HI-PON 80-04 EPOXY PHENOLIC TOPCOAT - Sơn phủ chịu hoá chất tuyệt hảo
HI-PON 80-04 EPOXY PHENOLIC TOPCOAT - Sơn phủ chịu hoá chất tuyệt hảo
HI-PON 80-03 EPOXY PHENOLIC PRIMER - Sơn lót chịu hóa chất tuyệt hảo
HI-PON 80-03 EPOXY PHENOLIC PRIMER - Sơn lót chịu hóa chất tuyệt hảo
NIPPON 1226 EPOTAR HB - Sơn Epoxy nhựa than đá chuyên dụng công trình ngầm
NIPPON 1226 EPOTAR HB - Sơn Epoxy nhựa than đá chuyên dụng công trình ngầm
NIPPON HEAT RESISTING ALUMINIUM - Sơn chịu nhiệt 600oC gốc Sillicon
NIPPON HEAT RESISTING ALUMINIUM - Sơn chịu nhiệt 600oC gốc Sillicon
NIPPON S450 HEAT RESISTING BLACK - Sơn chịu nhiệt 450oC màu đen
NIPPON S450 HEAT RESISTING BLACK - Sơn chịu nhiệt 450oC màu đen
NIPPON S500 HEAT RESISTING PRIMER - Sơn chịu nhiệt 500oC nhũ nhôm
NIPPON S500 HEAT RESISTING PRIMER - Sơn chịu nhiệt 500oC nhũ nhôm
ZINKY-12 INORGANIC ZINC RICH PRIMER - Sơn lót giàu kẽm vô cơ
ZINKY-12 INORGANIC ZINC RICH PRIMER - Sơn lót giàu kẽm vô cơ
ZINKY-22 EPOXY ZINC RICH PRIMER 80 - Sơn lót giàu kẽm gốc epoxy
ZINKY-22 EPOXY ZINC RICH PRIMER 80 - Sơn lót giàu kẽm gốc epoxy
ZINKY-25 EPOXY ZINC PRIMER 45 - Sơn lót chứa kẽm hàm lượng trung bình
ZINKY-25 EPOXY ZINC PRIMER 45 - Sơn lót chứa kẽm hàm lượng trung bình
HI-PON 50-01 POLYURETHANE TOPCOAT - Sơn phủ Polyurethane siêu bóng
HI-PON 50-01 POLYURETHANE TOPCOAT - Sơn phủ Polyurethane siêu bóng
HI-PON 40-02 EPOXY TOP COAT -Sơn phủ Epoxy bóng, bền màu
HI-PON 40-02 EPOXY TOP COAT -Sơn phủ Epoxy bóng, bền màu
HI-PON 30-02 EPOXY MIO 80 - Sơn lót epoxy chứa vảy oxit sắt, hàm lượng rắn cao
HI-PON 30-02 EPOXY MIO 80 - Sơn lót epoxy chứa vảy oxit sắt, hàm lượng rắn cao