METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tin METACO

Các công trình tiêu biểu

Lượt xem: 678 | Tin METACO


Metaco luôn đặt mục tiêu Chất Lượng – Tiến độ áp dụng  trong các công trình Công nghiệp trọng điểm kết hợp với đội ngũ Kỹ sư, công nhân lành nghề được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công sơn chống ăn mòn, luôn đạt hiệu quả cao và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Tư vấn giám sát.

Metaco luôn đặt mục tiêu Chất Lượng – Tiến độ áp dụng  trong các công trình Công nghiệp trọng điểm kết hợp với đội ngũ Kỹ sư, công nhân lành nghề được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công sơn chống ăn mòn, luôn đạt hiệu quả cao và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Tư vấn giám sát.

Các công trình tiêu biểu:

* Ống khói và kết cấu thép Lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí 1,2

* Ống khói nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

* Ống khói và  kết cấu thép Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

 * Kết cấu thép xuất khẩu sang Nhà máy Nhiệt điện Ấn Độ.

* Hệ thống Van cung Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, Lai Châu.

* Nhà máy chế biết thức ăn gia súc CP Hải Dương.


Nippon VietnamNippon Marine
NPVNNPMS