METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Tin METACO

METACO THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG SƠN NIPPON

Lượt xem: 1046 | Tin METACO


Trong quý 2/2015, sau một thời gian thương thảo trên tinh thần hiểu biết và hỗ trợ song phương, METACO và Công ty TNHH Sơn NIPPON Việt Nam – thành viên của Tập đoàn NIPSEA Singapore đã ký kết  Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding-MOU) giữa hai công ty.


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN