MARITIME MECHANIC AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Languages:


Tin METACO

METACO Thông báo phát hành Hóa đơn Điện Tử

Hits: 2102 | Tin METACO


Kể từ ngày 05/07/2019, METACO triển khai phát hành hóa đơn điện tử đối với các hóa đơn GTGT của công ty

THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ                                              

Kính gửi : Quý khách hàng/Quý đối tác

- Theo chiến lược "Số hóa hoạt động quản trị và kinh doanh" của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Cơ khí Hàng Hải (METACO) giai đoạn 2018-2021; 

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành sử dụng Hóa đơn điện tử bán hàng, cung cấp dịch vụ của Bộ Tài Chính.

Kể từ ngày 05/07/2019, METACO triển khai phát hành hóa đơn điện tử đối với các hóa đơn GTGT của công ty. Hóa đơn điện tử sẽ được gửi tới email của Quý khách hàng/Đối tác dưới dạng mã Hóa đơn và một đường link đính kèm để thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử  tại Web : https://einvoice.fast.com.vn/

Các bước thực hiện tra cứu:

Bước 1: Đăng ký Mail nhận thông báo mã tra cứu Hóa đơn điện tử

Bước 2: Khi nhận mail có Mã tra cứu hóa đơn điện tử -> Truy cập link đính kèm mail: https://einvoice.fast.com.vn/-> Nhập mã tra cứu hóa đơn -> Nhập mã xác thực -> Nhận hóa đơn.

Trong trường hợp cần cung cấp thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán theo số điện thoại : 0225.3569.236 (Ms Nga)/ 0988.875.325 (Mr Long) hoặc Email: vu.hai.long@metaco.vnđể hỗ trợ kịp thời.


NIPPON PAINTNIPPON MARINE PAINT